Книга обліку робочого часу бланк україна

книга обліку робочого часу бланк україна

Типова форма № З-9 Опис карток з обліку запасів. Складання військовослужбовцями особових справ на себе не допускається. 3.3. Особова справа складається з послужного списку, автобіографії, фотографічної картки, атестаційних та додаткових матеріалів. Форма N ОЗСГ-7 Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів. Форма N ОЗСГ-4 Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів. Типова форма № ОЗ-8 Акт про списання автотранспортних засобів. Форма N ПБАСГ-9 Картка обліку руху дорослої птиці (для спеціалізованих господарств). Форма N ПБАСГ-16 Картка обліку руху молодняку птиці (для спеціалізованих господарств). Форма N ПБАСГ-17 Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби. Книга має бути прошита, пронумерована, скріплена печаткою і підписом керівника. Про які саме документи йде мова та як їх складати піде мова далі. Як розрахувати нарахування та утримання із заробітної плати? Форма № инв-19 Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання.

Регулювання соціально-трудових відносин з боку держави та

Размер файла: 407 KB
Количество загрузок: 667
Скачать PDF: Soder_0216.pdf

Похожие записи: