H бланк 1 пв квартал 2011

Реквізити, передбачені підпунктами 3.1.6 та 3.1.7 цього пункту, заповнюються тільки в разі наявності у юридичної особи чи у самозайнятої фізичної особи найманих працівників. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається. Решта запитів містить прохання дописувачів віднести види діяльності, що ними здійснюються, до видів послуг (консультаційних, інжинірингових, бухгалтерських тощо) у контексті підпункту в) пункту 186.3 статті 186 Кодексу. Прохання при наявності згоди керівника підприємства щодо можливості надання даних фінансової звітності органам державної влади, надавати вказану довідку разом з фінансовою звітністю за 2013 рік. Звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише по рядках та реквізитах, які уточнюються. Частина звернень містить прохання визначити коди видів діяльності за КВЕД для видів послуг, перелічених у вищезазначеному підпункті Кодексу. Подавайте звітність до органів державної статистики в електронному вигляді! Физическому лицу в январе 2016 года начислено вознаграждение по договору гражданско-правового характера (гражданско-правовому договору) — 35000,00 грн.

БЛАНКИ |

Скачать DOC: nakaz- 1016 27.11.2013.doc

Похожие записи: