Бланк заявки на видачу готівки додаток 3

Зазначені виписки в електронному вигляді надаються відповідно до затверджених порядків взаємодії Казначейства України з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. Одержувач бюджетних коштів не може бути одночасно замовником і виконавцем робіт (надавачем послуг, постачальником товарів) при виконанні бюджетної програми за рахунок коштів державного бюджету. Форма N ВЗСГ-4 Акт на списання виробничого та господарського інвентарю. Відривна частина, яка називається «Звіт касира», після заповнення відривається та разом із підтвердними документами про надходження й витрачання готівки передається до бухгалтерії підприємства. Якщо під час службового відрядження платник податку отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає звіт до закінчення 3 банківського дня після завершення відрядження. Після спливу календарного року (або залежно від потреби) «Вкладний аркуш касової книги» формується в підшивки в хронологічному порядку. Форма № инв-6 Акт інвентаризації наявності коштів, що перебувають… . Форма № инв-15 Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами . Форма № инв-17 Акт інвентаризації товарів відвантажених. Форма № 6-включення Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством.

Бланк заявки на видачу готівки додаток 33 2014

Скачать DOC: tema2.doc

Похожие записи: