Бланк направлення на навчання від підприємства

бланк направлення на навчання від підприємства

Перепідготовка — отримання освіти відповідного загаль-нокваліфікаційного рівня, як правило, того, що відповідає галузі знань. Практика студентів — невід’ємна частина процесу підготовки фахівців у вищих учбових закладах. Інші положення: зміни та доповнення до цієї угоди вносяться шляхом підписання додаткових угод; дія угоди припиняється за згодою сторін (оформляється протоколом); усі спори, які можуть виникати між сторонами, вирішуються в судовому порядку. Додаток 3 Якщо студент-практикант раніше не працював та, відповідно, не має трудової книжки, згідно з пунктом 2.17 Інструкції № 58 запис про практику на підставі згаданої вище довідки робить підприємство, де надалі він працюватиме. Оплата за навчання відповідно до договору повинна здійснюватися по кожному семестру протягом 10 днів до початку навчального семестру. Одначе, з огляду на те, що закон має більшу юридичну силу, ніж порядок, підприємству — базі практики в будь-якому випадку слід буде перерахувати зазначені кошти на розрахунковий рахунок ПТНЗ. Крім того, це варто обумовити в договорі між навчальним закладом та базою практики. Він поділяється на два розділи:Розділ 1. Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців.Розділ 2. Професії робітників.Зокрема, у п. 9 і 10 Розділу 1 Наказу № 336 передбачено, що всі працівники повинні підвищувати професійну кваліфікацію згідно з вимогами чинного законодавства. Якщо ж студент навчається в ВНЗ за замовленням фізичної особи, базу практики забезпечують йому ці особи (з урахуванням усіх вимог наскрізної програми та Положення № 93) або ВНЗ, визначений умовами договору (контракту) на підготовку спеціалістів.

Професійне навчання безробітних громадян Київським міським

Скачать PDF: 2.03-navchalna-kartka-studenta.pdf

Скачать RTF: 35974.rtf

Похожие записи: