1п нпп річна бланк 2014

1п нпп річна бланк 2014

Такий же порядок визначення середньорічної чисельності працівників і в тваринництві. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні базується на таких принципах: обачності, повноти, автономності, сталості, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історичної собівартості, єдиного грошового вимірника, періодичності. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства. Активи та зобов’язання вважаються такими, що безпосередньо стосуються звітного сегмента підприємства, якщо доходи та витрати, пов’язані із їх використанням або виникненням, включаються до складу інформації про цей сегмент при складанні фінансової звітності. Зобов’язаннями звітного сегмента визнають заборгованість господарського або географічного сегмента підприємства, що виникла внаслідок виконання ним своєї звичайної діяльності і безпосередньо стосується цього сегмента. Рідкий гній вологістю 98 % і більше слід відносити до стічних вод тваринницьких ферм і за аналогією з побутовими стічними водами їх не слід обліковувати як органічні добрива. Розділ «Землекористування протягом звітного року» заповнюють за участю головного агронома господарства на основі Акта на право-користування землею, записів у земельно-кадастровій книзі і даних державного обліку земель.

Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi

Размер файла: 265 Килобайт
Количество загрузок: 1577
Скачать PDF: sre_2014_2_19.pdf

Похожие записи: